Категории

Производители

Реклама

Фън Шуй Ароматни Пръчици - Сарасвати - Богинята на Изкуствата (Saraswati: Goddess of Knowledge & Arts) Raj Fragrance

Фън Шуй Ароматни Пръчици - Сарасвати - Богинята на Изкуствата (Saraswati: Goddess of Knowledge & Arts) Raj Fragrance

Ароматни Пръчици - Сарасвати - Богинята на Познанието и Изкуствата (Saraswati: Goddess of Knowledge & Arts) Raj Fragrance

Повече детайли


1,49 лв с ДДС

30 other products in the same category:

Ароматни Пръчици - Сарасвати - Богинята на Познанието и Изкуствата (Saraswati: Goddess of Knowledge & Arts) Raj Fragrance

С помощта на тези ароматни пръчици можете да промените атмосферата на работното си място, у дома или да създадете романтична обстановка. Подходящи са и за неутрализиране на неприятни миризми или цигарен дим, за пречистване на атмосферата.

Шри Сарасвати

обитава централна Свадистхан чакра

Аспект на Майката

Шри Сарсвати е богинята на науката, изкуствата и речта. Тя е съпруга на Шри Брахмадева и негова шакти. Тя дарява плодородие, сила и мъдрост на Земята и хората.

От древни времена до днес е възприемана като изпълняваща три основни роли: на река, на вак (реч) и на богиня.

Във Ведите нейният характер и атрибути са ясно свързани с могъщата река Сарасвати. В символичен смисъл представя присъщата по принцип на реките или водите свещеност. Символизмът на водите и реките във всички световните, но във Ведите има две важни описания на Сарасвати. Първо, тя дарява богатство, плодородие и дарове. Нейните води напояват земята, така че тя да роди. Второ, Сарасвати представлява чистотата, която се свързва по-специално с течащата вода и с пречистващата сила на реките, поради което и днес по бреговете й се извършват свещени ритуали.

Друга особена асоциация с реките е въображаемото прекосяване на света на невежеството или ограничеността и достигането на далечния бряг, който представлява света на просветлението или свободата. Реката в тази метафора е състоянието на преход, периодът на повторното раждане, в което духовният търсач преживява изключително важна метаморфоза. Реката представлява пречистващата сила, в която търсачът изоставя старато си Себе и се ражда отново, свободен и просветлен. Дълго време Сарасвати е почитана като речна богиня и е свързвана с всички течащи енергии и сили.

Името на богинята произлиза от санскритските думи сарит (поток и река) и сарас (езеро и воден басейн) и всичко, което тече свобдно или е течност, се асоциира с нея. В Риг Веда се споменава, че Сарасвати извира от Хималаите и се влива в Арабско море при Прайаг, днешният Аллахабад, където реките Ганг и Йамуна се сливат с една трета, невидима река – Сарасвати.

Сарасвати е позната и като богиня на речта, Вак. Значението на речта, според Ведите, заема централно място. Твърди се, че целият процес на сътворяване се съдържа в свещената сричка ОМ (АУМ), а идеята за Сътворението, произтичащо от шабда-брахман (висшата реалност под формата на звук), често се споменава в древните текстове. В Библията също се споменава “В началото бе словото”. Също се казва, че мантрата, която се състои от думи или отделни звуци, притежава огромна сила. Затова се смята, че мантрата за дадено божество е еквивалент на самото божество. Да произнесеш мантра е да накараш божеството да присъства. В звука се съдържа могъщо качество и то е въплътено от Сарасвати, богинята на речта. Като такава, Сарасвати присъства навсякъде, където се проявява и речта. Така тя се свързва с всичко най-добро в човешката култура: поезията, литературата, свещените ритуали и разумното речево общуване между индивидите. И до днес в Индия когато се роди бебе, бабите правят петолъчна звезда - знакът на Сарасвати – с мед върху езика на новороденото. Така езикът, органът на речта, ще бъде свързан винаги със звездата на Сарасвати.

Сарасвати отразява безпристрастният поглед към миналото. Способността да си спомняме без гняв или обида е най-големият дар на богинята за децата й – писатели, музиканти и всички творци. Сарасвати е богиня-аскет, на която не са издигнати никакви храмове. Тя предлага само едно – познанието; никакви почести, закрила, богатство.

Митът за създаването на Сарасвати според Брахма Пурана:

В зората на творението, измъчван от самота, Брахма се разделил на две и от тялото му излязла жена. Той я нарекъл Савитри - „дъщеря на слънцето”. Като я погледнал, Брахма занемял от възторг и не можел да откъсне очи от нея. Притеснена от погледа му, Савитри се преместила вдясно. Но Брахма не желаел да отклони погледа си от нея и на раменете му изникнала още една глава – вдясно. Савитри отишла на ляво, ала вляво израснала друга глава на Брахма. Когато се скрила зад гърба му, израснала и четвъртата му глава, която гледала назад. Полетяла в небесата – изникнала петата глава, която гледала нагоре. Брахма взел Савитри за жена. Първа от родените богини, Савитри дава началото на науките и изкуствата. Покровителка на мъдрите и благочестивите тя дарява с потомство и интелект.

Друга легенда разказва, че Сарасвати бликва от челото на своя баща Брахма, точно както и древногръцката богиня Атина се ражда от главата на баща си Зевс. Сарасвати е толкова пленителна, че Брахма иска тя винаги да е пред очите му и затова си създава четири глави. Брахма създава и четирите велики Веди чрез ума на Сарасвати. Подобно на всички богини, Сарасвати е описвана като много независима и неподчиняваща се на мъжките богове. Притежава страховит характер, лесно я предизвикват и е доста избухлива. Поради това че закъснява за изключително важно огнено приношение, което трябва да извърши заедно с Брхама, той я изгонва и тя заживява във вечно самоналожено изгнание.


Като богиня Сарасвати се описва по следния начин. Тя винаги е изключително красива, с бяла кожа, с четири ръце, вечно млада и изглеждаща прелестно. Седи върху лотос, съпровождана от своя превоз, бял лебед - символ на мъдростта и разграничението. Често край нея се вижда и паун, символ на красотата, но и на повърхностното. В скута си Сарасвати държи вийна, вид лютня. В ръцете си има броеница, книга и кана за вода. Книгата е символ на науките и най-общо на учението. Лютнята е символ на изкуствата и по-специално на музиката, а броеницата и каната за вода се свързват с духовните науки и религиозните ритуали. Облечена е в бяло със сини украшения, напомнящи за нейната форма на река. Също като Лакшми, но за разлика от Дурга, не носи в ръцете си никакви оръжия. Нейният цвят е белият, цветът на мира. Нейните дрехи, лотосът, върху който седи, а и лебедът също са бели. Облеклото и видът й внушават спокойствие и пълна липса на превзетост, на изкуственост.

Легенди за Сарсвати:

Веднъж когато Брахма заедно със всички богове и богини решил да извърши тържествен обред, мястото на неговата любима било празно. Той пратил да я повикат, но тя отказала под предлог, че не била готова. Разярен, Брахма заповядал на Индра да доведе първата жена, която срещне по пътя си, а това била скромната пастирка Гайатри. Жреците започнали да украсяват Гайатри за обреда, като я обкичвали с цветя и скъпоценни камъни. Тогава Брахма я провъзгласил за своя съпруга. Когато всички били готови да пристъпят към започване на обреда, в залата влязла Савитри. Когато видяла на своето място Гайатри, накичена като невеста, сияеща със скъпоценни камъни, съпругата на Брахма гневно казала: „О, Брахма, нима си намислил да отхвърлиш законната си съпруга?” Брахма се опитал да успокои гнева на Савитри, но тя нямала сили да преглътне унижението: „Ти ми причини голямо огорчение, о, Брахма, който ме опозори пред всички небесни жители. Аз няма да ти простя. Отсега нататък хората няма да те почитат и да ти се кланят, само веднъж в годината брахманите ще те споменават в храмовете.” Обръщайки се към царя на боговете Индра, тя заявила, че той ще загуби небесното сицарство. Савитри наказала и Вишну, който в своя земен живот ще изпита мъката и унижението от раздялата с любимата жена, а в друго прераждане ще бъде пастир.

Негодуващата Савитри напуснала събраните богове, а кротката Гайатри се застъпила за тях: „Да бъдат вовеки благословени – казала тя – тези, които с чисто сърце ще славят Брахма. А твоя плен и унижение, о, могъщи Индра, ще бъдат кратки. И ти не се отдавай на печал, велики Вишну. След дълга разлъка от твоята съпруга ти отново ще я намериш, а като пастир на земния господар, ще се прославиш с такова доблестно име, че ще избавиш своя народ от злодея и ще си върнеш небесното царство.”

Благодарни на девата Гайатри, боговете и мъдреците тихо завършили обреда. Тогава Брахмадева пожелал да се сдобри със своята съпруга и изпратил Вишну и Лакшми да я поканят да се върне. След дълги молби и уговорки страшната богиня се смилила. Зарадван от нейното завръщане, Брахма предал в нейните ръце съдбата на Гайатри. Смирената дева се спуснала в нозете й. Савитри я вдигнала, ласкаво я прегърнала и я подканила заедно да зарадват Брахма с благочестие и покорство.Друга една любопитна легенда за Сарасвати разказва: Веднъж почитаният във Ведите светец Васиштха практикувал въздържание на брега на Сарасвати. Внезапно един друг светец, Вишвамитра, който бил заклет враг на Васиштха, се появил и казал на Сарасвати да се втурне и му донесе на вълните си Васиштха. След като се поколебала малко и видяла решимостта на Вишвамитра, Сарасвати излязла от беговете си там, където медитирал Васиштха и след това внезапно се отдръпнала в друга посока. Вишвамитра се зарадвал, но бързо разбрал, че всъщност Сарасвати има намерение да отнесе на вълните си другия светец далече от връга му, а не да го нарани. Вишвамитра се ядосал и проклел Сарасвати, превръщайки я в река от кръв. Когато многото светци-отшелници по брега на Сарасвати отишли да се изкъпят ритуално в реката, били шокирани от кървавите й потоци. Сарасвати им се помолила: “Някога бях река с кристално чиста вода. Но светецът Вишвамитра ми заповяда да нараня добрия Васиштха. Отначало се уплаших от гнева на Вишвамитра, но после отнесох Васиштха на безопасно място. Затова Вишвамитра ме прокълна и сега съм нечиста и омерзена. Можете ли, светци, да пречистите водите ми и да възвърнете моята чистота?”. Развълнувани от нейната смелост, светците използвали магическите си сили и възвърнали чистите води на Сарасвати.Шри Матаджи Нирмала Деви за Шри Сарасвати:“ Цялата дейност на дясната страна, на Сарасвати, в действителност трябва да завършва с любов. Започва с любов и завършва с любов. Всичко, което не завършва с любов, се свива и секва. То просто изчезва.”“Нашите чакри са направени от тази най-чиста форма на Природата. Единствено ние, хората, сме тези, които я развалят с нашето умствено мислене, /насочено/ срещу същата тази сила на Сарасвати. Вие вървите срещу самата Сарасвати. Сарасвати пречиства всичко, което е нечисто по природа, докато с нашата умствена дейност, ние разваляме всичко това. Цялата ни умствена дейност върви против чистия интелект. И всеки трябва да разбере това, че чистият интелект не бива да бъде замърсяван от нашето мислене. Нашето мислене може да ни направи толкова самоуверени, толкова егоориентирани, толкова нечисти, че можем да изпием отровата и да кажем: ”Какво толкова лошо има в това?” Точно обратното на Сарасвати. Ако Сарасвати е в нас, Тя ни дава Субудхи, мъдрост.”

“...Защото Сарасвати държи вийна /струнен музикален инструмент-бел.пр./ в ръката си и тази вийна е първичният инструмент, на който Тя свири музика, а музиката прониква в сърцето. Не знаете как тя влиза във вас и действа. Ето как човек, който е сахаджа йоги, трябва да проникне – като музиката.”“Това е специалната сила, чрез която вършим цялата Божествена работа, чрез която дори прощаваме. Когато казвате: “Майко, прости ни”, техниката, чрез която ви прощавам, е Нирмала Видйа. Техниката, чрез която ви обичам, също е Нирмала Видйа. Техниката, чрез която всички мантри се проявяват като такива и стават ефективни, също е Нирмала Видйа. Нирмала означава “чист”, а Видйа означава “познание”. Нирмала Видйа е най-чистото познание или познанието за тази техника. Тя създава спирали, енергията създава спирали, а също така и други образувания, чрез които действа и отстранява всичко, което е нежелано, нечисто, и го замества със своята сила. Това е техника, Божествена техника, която може и да не съм в състояние да ви обясня напълно, защото вашият инструмент не прави подобно нещо – той липсва у вас.

Но сега виждате колко фина е тя. Само като кажете “Нирмала Видйа”, вие просто поканвате тази сила, цялата техника, да дойде при вас и тя го прави.” Шри Матаджи Нирмала Деви, “Нирмала Видйа, 1980 г.

Подробна Информация за Ароматни Пръчици:

 

 

Ароматните пръчици във Фън Шуй, заедно с изображенията на Буда и будистките сутри са широко разпространени. Приема се, че те пречистват всичко наоколо и придават още по-голяма красота на дома и действията.
Чест на пръчиците се предава значението на мост за общуване с божествата или духовете, като се казва, че димът на пръчицата прави мислите на молещия се прозрачни и божеството може да види, доколко човек е искрен. Също така, се смята че огънят прогонва лошото и привлича добрите сили. Така, димът на пръчицата се превръща в пратеник за молитвите на хората до божествата на Небето.
Благодарение на пречистващите и медицинските свойства на ароматните субстанции се формира популярната Аромотерапия, или лечение чрез аромати. Също така ароматите са силно въздействащ афродизиак и често се използват за подобряване на вътрешната хармония на тялото.
В древен Китай и Япония в течение на много столетия те са били привилегия само на властващите – различни ароматни субстанции като бор, кедър, лавандула и цветя се смесвали, като се добавяли и сушени китайски сливи или мед, завързвали се и се поставяли в стаите.

Най-често за създаването на пръчиците се използват ароматни вещества, смляни на прах, които се оформят като пръчица, която гори сама след като веднъж е запалена. Този прах най-често е ароматизиран с олио от сандалово дърво, вид ароматно вечнозелено дърво от тези ширини, както и мускатово олио, допълнителни съставки като женшен, канела, карамфил, както и различни химически ароматизатори.

Начин на употреба: Запалете и с леко махване загасете пламъка. Оставете пръчицата да тлее за 5 до 10 мин. За да загасите, потопете тлеещия връх в капка вода. Около половин един сантиметър са достатъчни за ароматизирането на средно голямо помещение. За прогонването на комари в помещение пръчицата се оставя да тлее за 10 мин.

Производител:  Raj Fragrance India - Индия

Опаковка: 20 броя Ароматни Пръчици в Кутия.

Продукта е одобрен от МНЗ със санитарно разрешително.

 

Ароматните Пръчици, инсенс пръчици и парфюмни пръчици са един оригинален подарък за Вас и вашите близки. В www.FunShui.bg ще намерите най-голямото разнообразие от аромати и ухания. Само от нашият електронен магазин www.FunShui.bg можете да си закупите Инсенси и Ароматни Пръчици на световно известни марки на неповторимо изгодни цени. Ароматните пръчици са парфюм за вашия дом.

Raj Fragrance е компания базирана в Индия и специализирана в производството на висококачествени аромати под формата на ароматни пръчици, инсенс пръчици, парфюмни пръчици, ароматни конуси и еретични масла. Raj Fragrance е основана през 1993 година и продукцията на компанията е представена в повече от 30 страни в цял свят. Компанията разработва собствена серия от великолепни аромати, основани изцяло на природни продукти, екстракти от цветя, внимателно подбрани билки и натурални масла.

Компанията предлага разнообразно портфолио, състоящо се от 15 различни регистрирани търговски марки. Продуктите на Raj Fragrance са на базата на различни флорални, фруктозни, екзотични, ориенталски и традиционни индийски и тибетски аромати и съставки.

В сайта www.FunShui.bg ще намерите най-голямото разнообразие на продуктите произвеждани от Raj Fragrance . Насладете се на неповторимата гама от индийски аромати с ароматни пръчици на Raj Fragrance Индия

Ухания за атмосфера от РАЖ Фрегранс - Висококачествени ароматни пръчици, Инсенси и Благоухания.

Raj Fragrance India - Incense Sticks, Dhoop, Agarbatti Manufacturers & Exporters India

Драги клиенти, екипът на www.FunShui.bg ви приветства с "Добре дошли" в най-големият Фън Шуй Магазин - www.FunShui.bg !
Чрез древната китайска философия за живота, наречена Фън Шуй, човек се стреми да постигне удовлетворенние от живота, като ни насочва, чрез своите принципи към постигане на хармония, добро здраве, чисти взаимоотношения. Спазвайки основните Фън Шуй принципи, ние предлагаме на нашите клиенти най-богатия асортимент от Фън Шуй пособия, артикули и сувенири, с които да првлечете положителна „Чи” енергията към Вас и Вашите Близки.
Фън Шуй продуктите са подходящи, както за дома и офиса, така и за подарък на скъп човек, когото да зарадвате със зареден с положителни послания сувенир.
В нашият каталог можете да откриете невероятно разнообразие от Фън Шуй артикули като: Божества и Закрилници във Фън Шуй , Животните във Фън Шуй , Китайски Фън Шуй Монети, Фън Шуй Дървета от Полускъпоценни камъни, Фън Шуй Украшения и Бижута от Полускъпоценни Камъни, Фън Шуй Изделия от Кристал, Фън Шуй Аромати и Свещи, Китайски Фън Шуй Хороскоп - Зодии, Фън Шуй Вятърни Чанове - Музиката на Вятъра, Фън Шуй Пагоди и Висулки, Фън Шуй Компас Ло Пан, Фън Шуй Топки на Здравето, Фън Шуй Тибетски Чаши на Желанията, Фън Шуй Огледала Ба Гуа, Фън Шуй Камбанки, Луксозни Фън Шуй VIP Продукти, Фън Шуй за Привличане на Богатство, Фън Шуй за Привличане на Любов, Фън Шуй Патици Мандаринки, Фън Шуй за Спалня, Фън Шуй Фонтани, Фън Шуй Традиционни Будистки Статуетки, Традицинонни Китайски Чайници, Фън Шуй Златни Кюлчета, Фън Шуй Китайски Фенери, Фън Шуй Ветрила, Фън Шуй Картини, Фън Шуй Принципи, Фън Шуй Символи, Фън Шуй Съвети, Тибетски Гривни Шамбала, Фън Шуй Бонсай Дръвчета, Автентични Самурайски Мечове и Традиционно Японско Снаряжение, Фън Шуй Сувенири, Фън Шуй Статуетки , Фън Шуй Картини и Ветрила, Фън Шуй Подаръци ,Фън Шуй Хотей (Смеещият се Буда), Фън Шуй Дракон, Фън Шуй Кучета Фу , Фън Шуй Ароматни Пръчици, Фън Шуй Връзката на Трите Китайски Монети, Фън Шуй Тибетски Гривни Шамбала, Фън Шуй Ароматерапия .
Изберете между хидядите продукти на онлайн Фън Шуй магазин www.FunShui.bg и зарадвате Ваши близки и приятели. Внесете Щастие и Хармония в Живота си с древната китайска философия на Фън Шуй !

Екипът на Фън Шуй Магазин "FunShui.BG" Ви пожелава приятно пазаруване !